Modets vikt för kvinnor på arbetsmarknaden

Även om Sverige idag är ett modernt land som inte går på utseende vid anställningar (förhoppningsvis) så spelar en kvinnas känsla för mode en stor roll för hennes karriär i många andra länder, i till exempel Asien eller Östeuropa. Där är yrken där man är företagets ansikte utåt fortfarande mest vanligt bland kvinnor, medan högstatusyrken oftast innehas av män. Det innebär att kvinnor är sitt eget CV och det blir viktigt att visa att man är en modern kvinna i framkant för att man ska få en försörjning. I till exempel Ryssland använder kvinnor högklackade skor till vardags långt upp i åldrarna vilket alla som provat vet inte är det mest bekväma skovalet. Förhoppningsvis är det här en trend som kommet att brytas i framtiden eftersom människor då bedöms utifrån sin kompetens istället för utifrån sitt utseende. Läs mer om vilka yrken som är vanligast för vilket kön